top of page
hundeslaede-1320x1320.jpg

Skovsponsor ApS 

info@skovsponsor.dk
53 562 194 

Sammen vil vi skabe en bæredygtig fremtid

 

Skovsponsor.dk er stiftet for at hjælpe dig eller din virksomhed på vej mod klimaneutralitet

Vi ønsker at engagere hver eneste dansker i at fjerne sit klimaftryk 

og gøre Danmark grønnere ved at bruge dansk skovrejsning som den mest effektive vej til klimaneutralitet 

Helt konkret er vores rolle at være bindeled mellem dig, der ønsker at gøre en forskel ved at etablere skov i Danmark

og jordejere der ønsker at omlægge landbrugsjord til skov

Det er med andre ord løsningen for dig, der ønsker at tage ansvar og ser danske skove som en del af løsningen

Vores mål er at få plantet og plejet 6 millioner træer i Danmark inden 2030, og vi er allerede godt på vej

Når vi planter et træ, hjælper det med at binde CO₂ og bidrager på den måde til reguleringen af temperaturen på jorden

Men det handler også om at skabe levesteder for et stigende antal truede dyrearter og planter

så vi skaber optimale vilkår for en mangfoldig biodiversitet

Vi går op i at efterlade verden bedre end vi modtog den, og vi tilbyder derfor vores service til virksomheder

og den enkelte dansker

WEB:

Louise Livskraft
28 400 896
hej@louiselivskraft.dk

Bliv en del af Naturflokken

Tilmeld dig naturflokkens mailliste og få tilsendt det du skal bruge for at blive en del af Naturflokken

 

Fælles arbejdsdag / Vil du være med til en….

Hvor vi både arbejder effektivt på 4 fokusområder der kan øge dit salg, holder pauser i naturen og forkæles med vegansk mad?

Alle kan være med og man kan altid gå dybere for hvert salgsområde. Ligesom bålmøderne kan alle være med

Du kan være én gang eller alle måneder 

Se arbejdsdagen som et rum hvor der er skabt gode rammer for at arbejde på de opgaver der er vigtige i din virksomhed lige nu

WEB:

Danmarks Naturfredningsforening

Masnedøgade 20

2100 København Ø

39 174 000

dn@dn.dk

TV 2 Danmark A/S

Rugaardsvej 25 

5100 Odense C

65 919 191

tv2@tv2.dk 

 

Danmark planter træer' er et samarbejde mellem TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening 

Vi vil sammen med danskerne gøre en positiv forskel for klimaet ved at plante én million træer 

'Danmark planter træer' rejser mere end én million træer i Danmark

Der var stor opbakning, da TV 2 og Danmarks Naturfredningsforening i september 2019 satte fokus på klimaet med indsamlingsshowet

’Danmark planter træer’

Her blev der samlet ind til at plante træer i Danmark og til at bevare rydningstruet skov, der kan opsuge og tilbageholde CO2 fra atmosfæren

Indsamlingen fortsatte frem til årsskiftet og resulterede i donationer fra både ind- og udland, fra virksomheder

og helt almindelige danskere. I alt blev der indsamlet 20.999.651 kr.

For de indsamlede midler vil der blive plantet 1.081.425 træer i 46 nye Folkeskove rundtom i Danmark

Samtidig modtager Den Danske Naturfond og WWF Verdensnaturfonden hver 2.079.928 kr.

til at bevare allerede eksisterende skov i hhv. Danmark og udlandet

 

WEB:

NINA LERCHE  

CARL MØLLERS ALLE 22  

2860 SØBORG

61 692 346  

MAIL@NINALERCHE.DK 

NINA LERCHE / NATURTERAPI & NATURTERAPEUTISK MINDFULNESS 

NATURTERAPEUTISK MINDFULNESS

EN DYBERE FORBINDELSE TIL DIG SELV OG NATUREN

WEB:

NATUR|TID holder til i Bidstrup Skovene i området, der kaldes Skjoldenæsholm

NATUR|TID ved Morten Bracker

kontakt(snabel-a) naturtid.dk
31 697 000 

Tilbage til naturen:

Camp Reset er en fælles lejr, som afholdes nogle gange hen over året alt efter behov og interesse -

både som sommercamp og vintercamp

Her er vi sammen om at nyde naturen, sanserne, bålet, dyrelivet og stilheden - langt væk fra støj, trafik, byer, mobiltelefoner og emails

Formålet er at søge en tilstand af inderlig samhørighed med naturen og hinanden

og samtidig at genskabe en oprindelig følelse af tilknytning til vores omgivelser og os selv 

 

Nattens magi: 

At være bange eller utryg ved mørke er naturligt for os. Faktisk er det en vigtig del af vores oprindelige overlevelsesinstinkt

Det betyder nemlig, at vi er mere årvågne, opmærksomme og på vagt, og i sær at vores sanser er skærpede / læs mere

WEB:

DINSUNDHEDDITVALG 2020 

Nature Dynamics 

Cellovej 19. 3360 Liseleje

50 570 063  

info@naturedynamics.dk 

 

Nature Dynamics er en undervisnings
virksomhed med speciale i primitivt 
friluftliv og håndværk 

Vi er naturen

Bushcraft og Primitivt friluftsliv hos Nature Dynamics. Naturen og det vi oprindeligt kommer af synes at være blevet fjern for de fleste

Som professionelle indenfor friluftsliv oplever vi at det moderne menneske har glemt så utrolig meget af den viden

og de kompetencer som engang var afgørende for at kunne opretholde et ret simpelt liv
Ser man på det hamsterhjul som vi i dag farer rundt i, er der ikke noget at sige til at flere og flere skruer ned for tempoet

og søger natur og kreativitet som en kontrast til det digitale og privilegerede fast-forward forbrugssamfund

som skaber illusioner om hvad det gode liv skal indeholde.  Læs mere 

WEB:

Pernille Hede
kontakt@pernillehede.dk
2929 0579

3480 Fredensborg  

Hvorfor blive børne-naturterapeut? 

Forskning viser, at børn, der leger i naturlige omgivelser, har bedre motorik, bedre koncentrationsevne

udvikling og indlæring, er mere fantasifulde og selvstændige og mindre syge

Daginstitutioner og skoler er nogle af de vigtigste arenaer i børns liv, hvor de tilbringer en væsentlig del af deres vågne timer

Man kan se en direkte sammenhæng mellem børns sociale deltagelse og trivsel i disse arenaer og deres livschancer

og velfærd på længere sigt

Ca. 75.000 danske børn har et bekymrende trivsels niveau.

Naturen / bynære grønne område tilbyder stærke pædagogiske – psykologisk redskabe

WEB:

TRÆVÆKST

Slettemosevej 2
3670 Veksø

24 600 169
info@trae-vaekst.dk
  

Plant nyt håb og beskyt klimaet – giv et træ i gave eller til dig selv

Vi hører det hele tiden – historier om klimaet og vejr fænomener, som vi for kun ganske få år siden troede var umulige

Det sner i Sahara, mens indlandsisen smelter

Vi rammes af mere ekstremt vejr, der både indebærer enorme regnmængder på kort tid og hedebølger

vi aldrig havde forestillet os ville komme til Danmark

Der er mange fordele ved at plante et træ

Giv et træ i gave til familie, kunder, samarbejdspartnere eller forær træet til dig selv og din virksomhed
Som virksomhed er du med til at beskytte drikkevandet, klimaet og miljøet

og samtidig får du også styrket virksomhedens CSR-profil

WEB:

Carsten Ørting Andersen

Klosterhaven 5 st. tv.

4180 Sorø

52 900 584

formand@greencarenetvaerk.dk 

Green Care er en hastigt voksende branche, ikke mindst i lande tæt på Danmark

Det centrale element i al Green Care aktivitet er, at kontakt med planter, dyr og vild natur, er sundt og helende for alle mennesker 

Dette er bekræftet af forskning

Arbejdet med dyr og planter, fx i landbrugspraksis, byder på unikke virkemidler så som gradvist optrapning af samarbejde

og kontakt med andre mennesker og kontinuerlig opbygning af kompetencer og udfordringer 

Her kan du finde de medlemmer af Green Care Netværket, som har valgt at være tilgængelige på vores hjemmeside med navn og adresse

Kortet er tænkt som guide til dig, der gerne vil finde en lokal aktør, som du vil i kontakt med

Vil du på Danmarkskortet? så skal du blive medlem af Green Care Netværket og huske at krydse af i ja til at komme på Danmarkskortet

når du melder dig ind i foreningen FIND MEDLEMMER:

WEB:

Skoven i Skolen 

Ledreborg Alle 2A 

4320 Lejre  

 

Plant et træ. Det vil vokse sammen med dig gennem hele dit liv

Du kan igen og igen vende tilbage til det - og sidde lidt under det med ryggen mod stammen

Måske vil det stadig stå der når du engang er død og borte / læs mere

WEB:

Ridefysioterapi.com v/ Fysioterapet & Ridefysioterapeut

Helene Elisabeth Sloth

Ledreborg Allé 18

4320 Lejre

28 121 712

info@ridefysioterapi.com

Ridefysioterapi er fysioterapi til hest. Hesten benyttes som behandlingsredskab og kan sammenlignes med en kondicykel eller et løbebånd 

Dog svarer hestens egenskaber til et helt træningscenter

Hesten kan træne din balance, muskelstyrke og koordination på samme tid

Derudover kan hestens nedsætte tonus, give øget grounding, bedre kropsfornemmelse og øget velvære

WEB:

Growing Trees Network Foundation S/I
Norddigesvej 2. 1.th.
8240 Risskov  

 

Lars Heiselberg Vang Jensen, Chairman
40 153 594
lars@growingtrees.dk

Growing Trees Network I/S og sidenhen Growing Trees Network Foundation S/I er startet af os

Lars Heiselberg Vang Jensen og Kim Nielsen

I 2012 fik Lars en vision om, at han ville være med til at plante 1 mio. træer på max 3 år og beskytte vores rene drikkevand!

Den tanke kom han til at sige højt og siden har vi samarbejdet for at få det til at ske

Nye Folkeskove er ikke bare godt for klimaet

Plantet over grundvandsmagasiner er de med til at sikre vores rene drikkevand, flere levesteder til vores planter

og dyreliv og ikke mindst nye områder til danskernes friluftsliv

Værdierne bag koncept Folkeskov er, at alle kan bidrage, alle kan være med til at gøre en forskel og alle kan have en god oplevelse

Det handler om at vi sammen skaber mest mulig værdi for mennesker, dyr og natur

WEB:

kano_finland-1536x691.jpg

Plant et Træ  

Egebæksvej 47

Højbjerg

86 142 222

plant13@plant-et-trae.dk 

 

Plant et Træ er en non profit organisation der siden 1988 har plantet mere end 1,5 mio. træer i DK

WEB:

NatureMoves 

30 274 991

bentebomail@gmail.com 

NATUREMOVES tilbyder workshops og forløb, der styrker kontakten til- og forståelsen af natur

Undervisningen indeholder aktiviteter og øvelser i naturen, der involverer sanser, nærvær, kroppen og en kreativ praksis

som er virksomme redskaber til at genfinde eller forbedre din kontakt til natur

Flere af aktiviteterne er velkendte indenfor naturterapien

NATUREMOVES forholder sig til det fact at du /vi også er natur i vores oprindelighed og til det at være naturforbundet-

at hvile i natur og at naturen har i sig et iboende udviklingspotentiale

Vi arbejder med en kreativ praksis, kreative processer, som er meget lig med den måde natur arbejder på

og med det at være i bevægelse og udvikling med alt andet levende

Vores planet, alt levende, din egen trivsel har brug for, at vi mennesker udvider vores forståelse af –

og forbinder os med natur, skaber løsninger der er i synk med natur

Jeg arbejder også som udøvende kunstner og udarbejder naturformidling, der understøtter en mere sanselig

nærværende, kropslig og kreativ tilgang til- og forståelse af natur

NATUREMOVES har færdige workshops og forløb til virksomheder og institutioner

og tilbyder også at låne en færdig visuel og sanselig kunstudstilling om natur

Men jeg er åben for at tage mig af andre eller tilpassede opgaver, der passer til NATUREMOVES indgang og kompetencer

WEB:

NATURLIG RESSOURCE

DANMARKS JÆGERFORBUNDMOLSVEJ 34, 8410 RØNDE

88 88 75 28

NATURTERAPI@JAEGERNE.DK

Om NATURLIG RESSOURCE

NATURLIG RESSOURCE er et sundhedsfremmende projekt, der sætter fokus på at øge den mentale sundhed gennem naurbaseret terapi.

 

Projektet tilbyder gratis gruppeforløb målrettet:

  • voksne i 12 ugers forløb i samarbejde med Sundhedsteamet i Syddjurs Kommune

  • unge i et 21 ugers lukket forløb i samarbejde med Sundhedsteamet og Skoleforvaltningen i Syddjurs Kommune

 

Som en del af NATURLIG RESSOURCE kan du efter gruppeforløbet deltage i en månedlig aften, der støtter tidligere deltagere med fastholdelse

og forankring af gode vaner og positive fællesskaber. Vi kalder det Rodfæst

Det er projektets ønske at skabe en model, der kan være til inspiration for andre civilsamfundsorganisationer, kommuner m.fl.

 

NATURLIG RESSOURCE er et samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og Syddjurs Kommune 

Projektet samarbejder desuden med Vi NaturSundhedsinnovator Peter Thybo og Ranger Soul

Projektet er støttet af TrygFonden og Friluftsrådet

WEB:

Anja Larsen

Skovvangsvej 30. 8450 Hammel

61 676 150

anja@staerkafnatur.dk

Styrk dit overskud og nærvær med et Skovbad

NATUREN GIVER RO

Vi er alle stærke af natur. Men de fleste har perioder i livet, hvor man er på mental overarbejde

har mange jern i ilden, føler sig stresset eller måske uoplagt og træt

Vi kan bruge naturens rum terapeutisk til at styrke vores energi, overskud, hukommelse og handlekraft – 

blive stærke i og af naturen

WEB:

BRUG DENNE PLADS TIL AT PROMOVERE DIN VIRKSOMHED

Naturhotellet Petersborg

info@naturhotellet.dk

26 157 418

Petersborgvej 40. 8570 Trustrup 

Naturbaseret kursus- og retreatcenter 

Helt tæt på naturen

Naturhotellet er et moderne kursus og retreat center midt i Djurslands skønne natur, som kombiner moderne kursus

møde og konference faciliteter med overnatning helt tæt på naturen i luksus glamping telte

og mulighed for at deltage i et stort udvalg af aktiviteter og workshops

Vi er beliggende mellem Grenå og Århus knap 10 km fra Århus lufthavn

På Naturhotellet Petersborg har I mulighed for at overnatte i veludstyrede glampingtelte

der giver jer mulighed for at få en forfriskende overnatning tæt på naturen

Hvert telt er udstyret med gulvtæppe, behagelig enkeltmandsseng med rustikt hovedgærde

pude, en lækker Moskus andedunsdyne og indlagt strøm 

WEB:

 

WULFF NATURE har til huse på gården Petersborg, som ligger i den skønne natur på Djursland

 

Wulff Nature telte er bomuldstelte af høj kvalitet til en lav pris. Vi får produceret teltene i vores eget brand

som hele tiden udvikles

Vi er eneforhandlere i Danmark for producenten. Det vil sige: ingen fordyrende mellemled 

Det er vores intention at formidle glæden og muligheden ved at opholde sig i naturen i de lækre bomuldstelte 

som har et virkelig behageligt indeklima og lys

info@wulffnature.dk

26 157 418

Wulff Nature

Petersborgvej 40

8570 Trustrup

WEB:

Naturmindful

Sindbjergvej 8. 8600 Silkeborg 
61 695 198

frank@bornakke.dk 

Vision for alle ture i naturen

Jeg hedder Frank Bornakke og oprettede i 2018 Naturmindful. Min vision er at forebygge

og minimere stress, depression, angst, søvnproblemer og andre ubalancer

Det forsøger jeg at gøre ved at skabe mere ro og nærvær uden at sygeliggøre. I praksis sker det med samtaler, yoga og meditation i naturen

Altid med en intention om at skabe mere kontakt til nuet på en venlig og blid måde

Jeg tilhører ingen bestemt retning. Det ser jeg som en styrke til frit at kunne plukke de bedste frugter fra naturen, mindfulness, yoga

metakognitiv terapi, coaching og compassion og sætte det sammen til en meningsfuld helhed

WEB:

BODY-RESPECT APS

Sindbjergvej 18 | 8600 Silkeborg
24 432 497 

info@bodyrespect.dk 

 

KROPS- OG NATURTERAPI MOD STRESS, TRAUME OG CHOK

KROPS- OG NATURTERAPI: 3 TIMERS STRESSBEHANDLING MEDITATION OG MANUVISIONBEHANDLING

Stress og traume kan hobe sig op i kroppen. Emotionerne kan skabe syreophobninger, psykiske og fysiske smerter 

som over tid kan føre til ubalance og stress

Det kan være uoverskueligt at finde en metode til at slippe dette og komme godt videre 

En eller flere session med krops- og naturterapi (meditation og ManuVisionbehandling) kan måske hjælpe dig på vej

WEB:

Eagleroad Kursuscenter  

Krogdalsvej 10  

8660 Skanderborg  

40 788 377  

EAGLEROAD ER ET STED FOR DIG, DER ØNSKER OPLEVELSER OG FÆLLESSKAB INDEN FOR NATUREN

PERSONLIG VÆKST OG VELVÆRE

Vi tilbyder foredrag, kurser og formidling af indianernes og vikingernes naturlige tro, livsstil og kultur
Vi arrangerer events, firmaudflugter, naturoplevelser og teambuilding med naturterapi og livsnavigation

Vi tilbyder også salg af kvalitetstelte, indianske tipier, historiske telte og yu
rter

Vi udlejer også vores skønne kursus beliggenhed i et skønt naturområde

Den bærende kraft / Naturen er drivkraften i vores liv
Naturen er en kilde til kraft , hvor vi kan genoplade. Det er en uadskillelig del af os mennesker 

Vi skal alle beskytte det. Både naturen, der omgiver os, men også vores egen, indre og personlige natur 

Kommer du for langt væk fra det, bliver du splittet. Det er vigtigt, at man kommer ud i naturen

At du virkelig føler, at du er et autentisk menneske og ét med Moder Jord  

I naturen opnår du en tilstand af tryghed, indre ro og nærvær. Det er nogle af forudsætningerne for personlig vækst og velvære / LÆS MERE

WEB:

BRUG DENNE PLADS TIL AT PROMOVERE DIN VIRKSOMHED

Naturterapihaven Aurora
9000 Aalborg

61 794 261

info@terapihaven-aurora.dk 

 

I Naturterapihaven Aurora arbejder vi for at hjælpe mennesker med stress og ubalancer - herunder udbrændthed, angst, depression

udmattethed og vægtrelaterede udfordringer. Vi tilbyder dig ophold i vores grønne og rekreative omgivelser

Naturen skærmer for hverdagens støj og skaber baggrund for refleksion og fordybelse i Auroras fredfyldte og helende rammer

Føler du dig udmattet - stressramt - udbrændt?

I Aurora tager vi hånd om dig – du kan slappe af og blive blidt guidet gennem et program, der passer netop dig

En uges ophold med omsorg

Vi tilbyder 7 dages grøn rehabilitering til mennesker ramt af stress – hvilket også kan have medført udmatning, depression, angst eller PTSD

Disse problematikker kan opstå, når vi har været pressede for længe enten fysisk eller psykisk 

Vores fokus er på dig og vi anvender systematisk, helhedsorienteret rehabilitering

Herved forstår vi et samvirke, der fokuserer på både krop og sind, arbejdsmæssige, personlige og familiære forhold

WEB:

Feriecenter Slettestrand A/S
Slettestrandvej 140
9690 Fjerritslev

98 217 044
mail@slettestrand.dk 

 

Feriecenter Slettestrand er et familieejet og -drevet feriested

Vi bruger de fleste af vores vågne timer på at skabe et feriested, hvor mennesker, uanset forudsætninger

kan mødes på lige fod og få nære oplevelser i vores smukke natur – året rundt 

Fra dage med fest, fart og fuldt hus til dage med ro og tid til fordybelse. Velkommen til Slettestrand i…Storm & Stilhed 

Naturterapi

Oplev det fantastiske samspil mellem mennesker og naturen samt den effekt, en mindful stund i naturen kan have på både krop- og sind 

Vores certificerede naturterapeut tilbyder medarbejderudvikling

og andre aktiviteter, med udgangspunkt i naturterapi og den smukke natur, der omgiver os

WEB:

FRILUFTSTERAPEUTEN
MIKKEL STEENBERG VEDEL

31 163 756

KONTAKT@FRILUFTSTERAPEUTEN.DK

Kom godt i gang med friluftsterapi

Friluftsterapeuten.dk tilbyder bl.a. naturbaseret sundhedsfremme

og filosofiske samtaler i naturen samt et væld af andre udendørs- og friluftslivsaktiviteter

Filosofisk forankret økoterapeut & naturvejleder

Som bredt uddannet humanist og udbyder af naturbaserede sundhedsindsatser/sundhedsfremme har jeg gennem

flere år samlet en unik vifte af færdigheder

WEB:

bottom of page