top of page

Hvordan fungerer kognitiv adfærdsterapi?

Kognitiv adfærdsterapi, forkortet KAT eller på engelsk CBT

centrerer sig om det indbyrdes forhold mellem tanker, følelser

adfærd og fysiske symptomer som påvirker hinanden

når psykiske problematikker udløses og opretholdes 

KAT er en meget udbredt tilgang til terapi og kan siges at være den mest

anerkendte form for psykoterapi i internationalt regi

Forskning har vist, at kognitiv adfærdsterapi er den mest effektive behandlingsform

til bedring af en lang række psykiske udfordringer og problemstillinger 

 

Hos Psykologerne Johansen & Kristoffersen beskæftiger vi os netop med

evidensbaseret kognitiv adfærdsterapi Her baserer behandlingsforløbene

sig på metoder der har bevist effekt og er videnskabeligt underbyggede 

Den kognitive adfærdsterapi tager sit afsæt i adfærdsterapi og kognitiv terapi 

hvor hensigten er at ændre uhensigtsmæssige mønstre, der opstår i tanker

og adfærd for at sætte rammerne for psykisk bedring hos den enkelte klient 

Derudover er det et hovedtræk ved kognitiv adfærdsterapi

at behandlingen bygger på den enkelte klients problematikker og behov

Mere info:

WEB;

PJK / Psykologerne Johansen & Kristoffersen
Solbjergvej 3. 5.
2000 Frederiksberg

PJK Helsingør / konsulent Asger Nymann Nielsen

Hovedvagtsstræde 2C
3000 Helsingør

PJK Aarhus. Skt. Clemens Torv 17. 2.tv.
8000 Aarhus C)

 

32 130 300
info@pjkp.dk

Kognitiv terapi for børn og unge

Ved vores klinikker i Helsingør, i Aarhus og på Frederiksberg varetager vi psykoterapeutisk behandling og udredning af børn 

Det er veldokumenteret at kognitiv adfærdsterapi har en god effekt ved behandling af psykiske problematikker hos børn 

og det er denne terapiform vi specialiserer os i

 

Vi tilbyder kognitiv terapi til børn fra ca. 7 år og opefter, men hjælper også gerne børn 

der er yngre end 7 år hvor vi i større udstrækning arbejder med forældrene for derigennem at hjælpe

hele familien med de udfordringer der måtte være

Naturligvis er det af afgørende betydning både for barnet/den unge og familien som helhed 

når man så tidligt som muligt kan få den rette behandling af en psykisk lidelse, som opstår i barndommen 

 

Ved at sikre tidlig indsats kan barnet ofte skånes, for svære symptomer senere i livet og hurtigere komme tilbage i en normal udviklingsbane hvor de kan klare sig i skolen socialt og ikke mindst i forhold til selvværd og trivsel generelt Tidlig behandling er desuden afgørende 

når det handler om at forebygge en følelse af at være “mærkelig” mindre værd eller “særlig” i forhold til venner eller familie

 

Når angst eller en anden problematik hindrer barnet eller den unge i at udvikle sig alderssvarende

eller hvis det belaster familiens dagligdag, er det en god idé at søge hjælp

WEB;

NARRATIVE PERSPEKTIVER  /  Trianglen
Østerbrogade 29. 3sal
2100 København Ø

 

22 160 065
anne@narrativeperspektiver.dk

Narrative Perspektiver er en virksomhed drevet af psykologer der tilbyder organisations-konsultationer 

kurser, undervisning på arbejdspladser og supervision af høj faglig kvalitet til andre professionelle

som ønsker et særligt engagement og som har interesse for det poststrukturalistiske og narrative perspektiv

Vi er til for de kunder, som selv bedriver medmenneskelighed og ligeværdig kritisk og politisk klar tænkning

ift. andre mennesker i deres daglige arbejde, og som måske savner faglig sparring og inspiration af os der holder os velorienteret

 

Vi er psykologer der alle er flittige teoretiske drøvtyggere, med en engageret praksis, som følger os som konsulenter 

undervisere og supervisorer– uden at ville bekende os til at være hellige narrative praktikere

eller som nogle der har smidt Bateson‘s kontekstbegreb overbords 

 

Vi er kendte for at være til “transparens”– dvs. gennemsigtighed overfor alle parter og på den måde forholder vi os til teori

og tænkning som forhold der skal være til at forstå for alle de mennesker vi arbejder med

Narrative Perspektiver tilbyder også  terapi til mennesker der ønsker at generobre eget liv

og som gerne vil komme videre og væk fra egne og andres negative beskrivelser diagnoser

og i stedet bevæge sig i retning mod noget bedre

WEB:

INGE STAGE

Holte Midtpunkt 23. 3 sal 

2840 Holte

31 311 422

info@ingestage.dk (kontakt)

 

Narrativ- og kognitiv terapi

Narrativ terapi er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien

som tager udgangspunkt i menneskers fortællinger om sig selv– også kaldet narrativer 

Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer fjerner os fra det liv vi foretrækker at leve

og sigter mod at begrænse problemernes indflydelse, så vi kan leve mere frit og mere i overensstemmelse med vores værdier

og det vi gerne vil

Kognitiv terapi (CBT) og Compassion fokuseret terapi (CFT)

CBT referenceramme handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser adfærd og kropslige reaktioner 

Fokus i terapien er at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og livskvalitet

I det terapeutiske arbejde medinddrages afspænding og visualisering når det er relevant 

CFT er en integrativ terapi som er baseret på flere evidens baserede interventionsmetoder

Metoden fokusere på at udvikle en indre motivation drevet af visdom, styrke og compassion for andre og os selv

Den sigter mod at lære at tolere det vi ikke kan ændre

Metoden benytter dels psykoedukation mindfulness træning af emotionel regulering øge bevidstheden om motiver følelser

og kroppens reaktioner og anvender vejrtrækningsøvelser visualisering og sokratisk dialog

WEB

Tine Basse Fisker

Maglekildevej 5A. 4000 Roskilde

22 408 424

tine@bassefisker.dk

ph.d. i pædagogisk psykologi, kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge, medlem af forskernetværket No!se

Kognitiv terapi: Børn og unge med angst, tristhed, stress eller anden mistrivsel har brug for hurtig hjælp–

gerne fra kognitiv terapi. Det er vigtigt altid at tage udgangspunkt i de oplevelser den enkelte kommer med 

Kognitiv terapi har vist sig, at være den mest effektive til behandling af mange forskellige former for psykiske vanskeligheder

Derfor vælger jeg ofte – men ikke altid – at arbejde ud fra den kognitive ramme 

Hvad er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi dækker over flere terapi former. Dem jeg tager udgangspunkt i er: 

  • Kognitiv adfærdsterapi

  • Metakognitiv terapi

 

Der er tale om to terapiformer, som er i familie med hinanden, men som fokuserer forskelligt i sin forståelse af problemet og i behandlingen 

Når jeg vurderer hvilken terapiform vi skal arbejde med, tager jeg højde for hvilken slags problematik barnet

eller den unge kommer med: er der tale om helt generel tristhed?  

Om en specifik fobi? Om OCD? Om tankemylder og mange bekymringer dagen lang?

Eller andet? Har barnet været i behandlingsforløb tidligere og hvordan virkede det?

Kan barnet fortælle, hvad det tænker, eller oplever det bare stort ubehag uden tanker?

Der er mange elementer at overveje, og for nogen vil den ene metode virke godt, mens andre bedre kan lide og forstå den anden

Vi undersøger derfor i fællesskab i løbet af vores forsamtale, hvilken vej vi skal gå

WEB:

Margit Novland
Ahlgade 23. 1. sal
4300 Holbæk

51 767 925
psykolog@margitnovland.dk

Narrativ terapi hos psykolog i Holbæk

I narrativ terapi rettes fokus på de fortællinger vi fortæller om os selv og om vores liv

og hvordan disse påvirker vores oplevelse af handlefrihed 

Vi vil undersøge historien om problemet/problemstikken, ligesom vi vil være på udkik efter undtagelser fra problemhistorien

og de initiativer der måtte pege i en anden retning

 

Vi vil være optaget af at udforske, hvilke håb og drømme du har for fremtiden, hvad der er vigtigt for dig og hvad du står for som menneske 

I terapien vil vi arbejde på at skabe mere nuancerede og flerstrengede identitetshistorier, der kan åbne op for at du får større frihed til at leve

dit liv som du ønsker det fremfor at være tynget af negative historier omkring hvem du er, og hvad du kan 

Jeg vil ofte inddrage en narrativ terapeutisk tilgang ved terapi med børn og unge ved rådgivning

af forældre samt ved supervision af professionelle behandlerteams og plejefamilier 

WEB:

Henriette Lafontaine

Norgesvej 21

8800 Viborg

40 192 675

henriette@lafontaines.dk

Jeg er certificeret NHT® terapeut hos Anette Paulin og arbejder ud fra den nyeste forskning i hormoner

Principper som er beskrevet i bogen “ Naturlig Hormon terapi du har et valg”

skrevet af Anette og Jens Ole Paulin 

En bog jeg vil anbefale alle interesserede at læse

 

Jeg vil vejlede om brug af kosttilskud, som støtter kroppen i at få genoprettet evt. ubalance 

En hormontest kan bruges til at måle de frie niveauer af hormonerne i kroppen

Jeg vejleder i kost ud fra et paradigme som hedder funktionel medicine 

Det bygger på den antagelse at kroppen helbreder sig selv, hvis den tilbydes de byggesten, den har brug for 

Byggestenene er kulhydrater protein og fedtstoffer af god kvalitet samt vitaminer, mineraler mm 

Kroppen vil altid søge at opnå ligevægt på alle plan. Sygdomme og utilpasheder vil i dette paradigme være ubalancer

som kroppen ikke har kunne balancerer endnu. Kostvejledningen bygger sig op omkring en metode der hedder 5R metoden

Narrativ/kognitiv terapi. Jeg arbejder ud fra den narrative metode, som er en metode 

der arbejder med en grundantagelse om at livet er multihistorielt, dvs. indeholder mere end én historie om hvem vi er

Der er altid en alternativ historie blandt de forskellige historier du kan fortælle om dit liv 

Narrativ terapi har bl.a. sit fokus på de historier som for den enkelte er blevet stigmatiserende for hvordan de opfatter sig selv og verden

Det kan være oplevelser i hjemmet, skolen arbejdspladsen eller andre sociale sammenhænge der har bevirket 

at du får et problematiseret syn på hvem du er eller ønsker at være

Med den narrative tilgang arbejder vi med at finde de alternative historier som kan udfordre den fortælling

du nu har omkring dig selv og din måde at være i verden på 

Sammen skriver vi en ny historie med fokus på de ting, som har fungeret

og med et fokus på hvordan du fremadrettet får flere succeshistorier i din historiefortælling

WEB:

Narrativ- og kognitiv terapi

Narrativ terapi

Narrativ terapi er en nyere videnskabelig retning inden for psykologien, som tager udgangspunkt i menneskers fortællinger om sig selv – også kaldet narrativer. Narrativ terapi har fokus på, hvordan problemer fjerner os fra det liv, vi foretrækker at leve og sigter mod at begrænse problemernes indflydelse, så vi kan leve mere frit og mere i overensstemmelse med vores værdier og det, vi gerne vil

Kognitiv terapi (CBT) og Compassion fokuseret terapi (CFT)

CBT referenceramme handler om at forstå sammenhængen mellem tanker, følelser, adfærd og kropslige reaktioner 

Fokus i terapien er at ændre uhensigtsmæssige mønstre i tænkemåde og adfærd og derved skabe en bedre balance og livskvalitet

I det terapeutiske arbejde medinddrages afspænding og visualisering, når det er relevant

 

CFT er en integrativ terapi som er baseret på flere evidens baserede interventionsmetoder 

Metoden fokusere på at udvikle en indre motivation drevet af visdom, styrke og compassion for andre og os selv 

Den sigter mod at lære at tolere det vi ikke kan ændre. Metoden benytter dels psykoedukation, mindfulness 

træning af emotionel regulering, øge bevidstheden om motiver, følelser og kroppens reaktioner, og anvender vejrtrækningsøvelser visualisering og sokratisk dialog

KILDE: INGE STAGE

bottom of page